Konferencja „Mediacja pośrednia i bezpośrednia w warunkach izolacji”, zorganizowana przez prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie sędziego Krzysztofa Niezgodę oraz płk. Leszka Wojciechowskiego, dyrektora lubelskiego Aresztu Śledczego, w której wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski.

- Znacznie częstsze stosowanie alternatywnych wobec procesu sądowego metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji, to priorytetowy cel Ministerstwa Sprawiedliwości – powiedział wiceminister Romanowski podczas otwarcia konferencji.

Czytaj: MS i samorządy za kolejnymi zachętami do mediacji>
 

O tym, jak upowszechnić instytucje mediacji bezpośredniej i pośredniej, a także przekonać strony sporów do takiej metody ich rozstrzygania mówili podczas konferencji naukowcy z kilku ośrodków akademickich w Polsce oraz praktycy zajmujący się mediacją. Omawiano m.in. rolę mediacji w procesie resocjalizacji osób skazanych, przedstawiono również problemy mediacji z udziałem osadzonych oraz korzyści z tego sposobu rozstrzygania sporów po wyroku.

 

Sprawdź również książkę: Negocjacje i mediacje w sferze publicznej >>


- Mediacja jest instytucją korzystną dla obu stron sporu, ponieważ pozwala na aktywny udział w poszukiwaniu rozwiązania sprawy - powiedział wiceminister Marcin Romanowski. - Zdecydowanie częściej stosowana jest mediacja bezpośrednia, jednak nie można zapomnieć o istotnej, zwłaszcza w warunkach izolacji więziennej, roli mediacji pośredniej – dodał. 

Czytaj w LEX: