Marcin Radwan-Röhrenschef mówi w wywiadzie "Rzczpospolitej": - Prowadzimy w imieniu jednego z wykonawców 20-kilometrowego odcinka autostrady A4 (NDI SA) spór z generalnym dyrektorem dróg krajowych i autostrad. Sprawy budowlane zawsze rodzą spory. Strona publiczna zarządza tymi kontraktami w sposób biurokratyczny. W praktyce wygląda to tak, że każde roszczenie wykonawcy jest traktowane jako sporne – i oddalane. Najczęściej wiec firmy rezygnują z kontynuwoania prac i wycofują sie z umów - dodaje.

Adwokat Marcin Radwan-Röhrenschef jest autorem wielu publikacji (artykuły, wykłady, glosy) oraz częstym mówcą na konferencjach międzynarodowych.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie obronił doktorat z zakresu prawa administracyjnego. Posiada również dyplom Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego w Strasburgu. Odbył staż badawczy w Linacre College na Uniwersytecie w Oxfordzie.
Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i wykłada na szkoleniach dla aplikantów adwokackich. Od stycznia 2010 jest Membership Officer'em w Litigation Committee przy International Bar Association (IBA), a w latach 2008-2009 był Przewodniczącym na Polskę Litigation Committee IBA.

Źródło: Rzeczpospolita