Sąd Okręgowy w Gdańsku informuje także, że  16 sierpnia 2012r. do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wpłynął wniosek wierzyciela  „ Amber Gold” Spółki z.o.o o ogłoszenie upadłości  „Amber Gold” Spółki z.o.o z siedzibą w Gdańsku, któremu będzie nadany dalszy bieg.  
 

Źródło: Sąd Okręgowy w Gdańsku