Komisja Europejska i Parlament Europejski ponownie rozpoczęły rozmowy zmierzające do stworzenia wspólnego rejestru i kodeksu postępowania lobbystów. Grupa robocza wysokiego szczebla oraz Komisja podejmą na nowo prace mające na celu szybkie zakończenie negocjacji dotyczących wspólnego rejestru lobbystów. Prace zostaną poprzedzone sprawozdaniem skierowanym do obu instytucji. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępów poczynionych w zakresie rozwoju rejestru Komisji od momentu jego powstania w 2008 r. - oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič. - Do chwili obecnej wpisało się do niego ok. 2 700 organizacji. Teraz pragniemy pójść o krok dalej i stworzyć wraz z Parlamentem Europejskim wspólny rejestr. Liczę na owocne rozmowy z Dianą Wallis i jej zespołem w nadchodzących miesiącach.

ZOBACZ FILM NA PLATFORMIEVIDEO WOLTERS KLUWER POLSKA.

- Parlament oczekuje na ponowne rozpoczęcie negocjacji z Komisją i utworzenie wspólnego rejestru - powiedziała Diana Wallis, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. - Nie ulega wątpliwości, że nasza wspólna praca na rzecz osiągnięcia jak najbardziej przejrzystego systemu oraz rejestracja lobbystów, którzy na wszystkich etapach procesu decyzyjnego starają się wpływać na politykę prowadzoną przez UE, leży w najlepszym interesie europejskich obywateli - dodała Wallis. Wraz z otwarciem rejestru grup interesu w czerwcu 2008 r. osiągnięto bezprecedensowy poziom przejrzystości i dostępu obywateli do informacji dotyczących organizacji zajmujących się obroną praw i działalnością lobbingową1. Inicjatywa Parlamentu Europejskiego i Komisji stanowi kolejny krok w pogłębianiu tego procesu. Obecnie prace koncentrować się będą wokół wymagających rozwiązania zagadnień administracyjnych i technicznych, takich jak między innymi system skarg i sankcji.

Przedsiębiorcy apelują: chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia prawa. Według najnowszych badań, ustawodawca nie bierze pod uwagę wpływu przepisów na gospodarkę. Mówią prof. Wojciech Kocot i mec. Katarzyna Urbańska. ZOBACZ FILM NA PLATFORMIE VIDEO WOLTERS KLUWER POLSKA.