Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany „Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2009-2011”, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej.
W związku z realizacją programu oszczędnościowego, dotyczącego ograniczenia wydatków budżetu państwa w 2009 r., wprowadzone zostaną zmiany w trzyletnim planie mianowań urzędników. Limit mianowań na 2009 r. zmniejszy się z 1 500 osób do 1000 osób. Zmieni się także termin mianowań: z 1 października 2009 r. na 1 grudnia 2009 r.  Koszty mianowań w br. oszacowano na 880 700 zł (bez pochodnych, tj. bez składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy płaconych przez pracodawcę) oraz na 1 036 408 zł (z pochodnymi). Wydatki te zostaną sfinansowane z rezerwy celowej tegorocznego budżetu państwa. Limity mianowań na kolejne lata pozostają bez zmian: w 2010 r. – 2 000 osób i w 2011 r. – 2 500 osób.

(Źródło: KPRM/KW)