Krajowa Rada Komornicza informuje, że ustawą z  28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 138, poz. 807) zmieniony został art. 955 § 1 kpc. Zmiana obowiązywać będzie od 6 stycznia 2012 r. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie w budynku sądowym i w lokalu organu gminy, w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Strona KRK, która umożliwia publikację obwieszczeń istnieje pod adresem www.licytacje.komornik.pl i jest zintegrowana z programami do obsługi kancelarii komorniczych, co umożliwia automatyczne zamieszczanie i usuwanie obwieszczeń. Aktualnie budowana jest nowa strona, której wersja testowa powinna zostać udostępniona w połowie miesiąca grudnia.

Do tej pory obwieszczenie o licytacji nieruchomości komornik musiał umieścić w budynku sądowym i w lokalu organu gminy oraz dzienniku poczytnym w danej miejscowości. W dobie Internetu było to wyraźnie za mało. Niektóre kancelarie zamieszczały takie informacje w sprawie licytacji również na swoich stronach internetowych lub na portalu Krajowej Rady Komorniczej.

Według statystyk KRK w I półroczu 2011 r. zajęto 70 tys. nieruchomości, a w całym roku ok.100 tys. Liczby te z roku na rok rosną, ale są mało skuteczne. Licytacje komornicze, ogłaszane do tej pory wyłącznie na papierze, spowodowały, że sprzedano tylko 3,7 tys. nieruchomości.