Lewiatan ocenił projekt nowelizacji ustawy o CIT

Eksperci PKPP Lewiatan przedstawili wczoraj swoje uwagi do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Większość proponowanych zmian oceniona została negatywnie.

Zgodnie z deklaracjami projektodawców komentowany projekt ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i ograniczenie dotychczasowych mechanizmów optymalizacji podatkowej. Eksperci Lewiatana zwracają jednak w opinii uwagę, że wprowadzenie proponowanych zmian może jednocześnie spowodować spadek efektywności polskich przedsiębiorstw, co w kontekście zapewnień rządu, deklarującego działania na rzecz ułatwień dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą należy ocenić negatywnie.

Szczególnie krytycznie eksperci odnoszą się do projektowanych zmian mających na celu wyeliminowanie możliwości optymalizacji podatkowej z zastosowaniem spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) poprzez włączenie tych spółek w zakres podmiotowy ustawy o CIT. Ich zdaniem doprowadzi to w krótkim okresie do eliminacji SKA z obrotu gospodarczego, gdyż żaden racjonalnie kalkulujący koszty przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności gospodarczej w tej formie.

Eksperci podkreślają, że obecnie SKA daje polskim przedsiębiorcom liczne korzyści biznesowe, których nie daje spółka komandytowa. Przede wszystkich jest to swoboda obrotu akcjami SKA, gdzie w przypadku spółki komandytowej nie można obracać swobodnie ogółem praw i obowiązków. Dodatkowo, co bardzo istotne dla polskiego biznesu, do SKA łatwo mogą przystępować nowi wspólnicy wnosząc na kapitał zakładowy inwestowane pieniądze. W przypadku spółki komandytowej jest to dużo bardzie utrudnione. W SKA przedsiębiorca może dużo łatwiej uzyskać finansowanie: przez emisje kolejnych akcji, emisje obligacji, emisje świadectw użytkowych. Dodatkową korzyścią w zakresie łatwości finansowania dla akcjonariuszy jest możliwość oddania akcji SKA w zastaw jako zabezpieczenie kredytu lub pożyczki.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 14 września 2012 r.

Data publikacji: 14 września 2012 r.