Nowa, większa siedziba stanie się miejscem spotkań i rozmów nie tylko o prawie dla biznesu i prawie mediów. Na Szarej 10 będą odbywały się debaty i wydarzenia specjalne.

……………………………
Firma prawnicza LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy istnieje od 1998. Zespół prawników w  Warszawie, Gdańsku i Katowicach wspiera klientów we wszystkich obszarach prawa dla biznesu. Do kluczowych specjalizacji należą prawo korporacyjne i podatkowe, obsługa inwestycji, ochrona własności intelektualnej i renomy, wspieranie innowacji oraz rozwiązywanie sporów.