Ewa Polkowska z wykształcenia jest prawniczką, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UW. W latach 1981-85 odbyła aplikację sędziowską, a w 1990 r. zdała egzamin sędziowski. Od 1991 r. była legislatorem w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, od 1994 r. wicedyrektorem, a od 1998 r. dyrektorem tego biura. 10 kwietnia 2006 r. została szefową Kancelarii Senatu RP. Od 2003 r. wykłada w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, przede wszystkim na temat legislacji i systemu prawa. Jest też wykładowczynią na Akademii Leona Koźmińskiego oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2010 r. jest prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Legislacji. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2015 r. otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Legislacji - przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów.

NIK podała, że zmiana we władzach Izby ma nastąpić w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych przez wiceprezesa Jacka Uczkiewicza, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Obowiązki wiceprezesa ma pełnić do 30 czerwca, a następnie przechodzi na emeryturę.
Poinformowano też, że Kwiatkowski złożył już wniosek w tej sprawie do marszałka Sejmu - to ten organ powołuje i odwołuje władze Najwyższej Izby Kontroli.(ks/pap)