Od 1 lipca na rozprawy karne mają chodzić prokuratorzy, którzy znają sprawę. Dowody będą bowiem przeprowadzały strony, a – nie jak dotychczas – sąd.
Czytaj: Kontradyktoryjny proces wyzwaniem dla prokuratorów>>>

Problem w tym, że większość oskarżycieli nie będzie dysponowała podczas rozpraw laptopami czy zdigitalizowanymi aktami ze śledztw. Nie ma na to pieniędzy. Proces digitalizacji akt obejmie na razie sprawy prowadzone na szczeblu apelacyjnym i okręgowym. Czyli w praktyce nieco ponad 1 proc. wszystkich postępowań. Tam też w pierwszej kolejności trafią laptopy, których zakup planuje Prokuratura Generalna.
Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", Prokuratura Generalna planuje zakup 731 komputerów przenośnych, na które będą przegrywane zdigitalizowane akta. – Zakupiony sprzęt zostanie przekazany prokuraturom szczebla apelacyjnego i okręgowego, objętym projektem wdrożenia SDA – informuje rzecznik PG. Pełna digitalizacja jest planowana na lata 2015–2020. Więcej>>>

ID produktu: 40279395 Rok wydania: 2014
Tytuł: LEX Navigator Postępowanie Karne>>>