Średnio kurator ma do załatwienia ok. 100–120 spraw miesięcznie. Nie ma dziś kuratora, który nie przekraczałby limitu wyznaczonego przez ministra sprawiedliwości, czyli 120 spraw - podaje "Rzeczpospolita".
W liczbie 120 spraw są uwzględniane jednak tylko nadzory i dozory sprawowane przez kuratorów. Nie ma wliczonych w tę liczbę dozorów ograniczenia wolności, wywiadów środowiskowych i skazanych odbywających karę w Systemie Dozoru Elektronicznego, czyli z elektroniczną bransoletą na ręku.

Źródło: Rzeczpospolita