Krzysztof Wierzbowski

Misją komitetu jest omawianie bieżących kwestii dotyczących rozwoju infrastruktury w Polsce, promocja rozwiązań infrastrukturalnych oraz wzorców współpracy między sektorem prywatnym i publicznym w ramach projektów infrastrukturalnych.

Wybór dokonany przez członków Izby działających w ramach tego komitetu jest wyrazem uznania dla dokonań kancelarii Wierzbowski Eversheds w dziedzinie projektów infrastrukturalnych.