Już po raz piąty Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła konkurs „Kryształowe serce radcy prawnego”. W czwartek, 31 stycznia, podczas uroczystości w Warszawie, odebrało je 17 radców prawnych z całej Polski, którzy wyróżnili się w działalności dobroczynnej.
Wyróżnienie „Kryształowe serce radcy prawnego” otrzymują radcowie prawni i aplikanci radcowscy, którzy wyróżniają się bezinteresowną pomocą prawną m. in. na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów i związków wyznaniowych czy rodzin dotkniętych klęskami. Zgłoszenia były przyjmowane przez okręgowe izby radców prawnych i to one wskazywały laureatów.

Oto tegoroczni laureaci „Kryształowego Serca” to:
Mariusz Łątkowski – OIRP Bydgoszcz. wyróżniający się od wielu lat w działalności pro bono na rzecz samorządu radców prawnych i środowiska prawniczego. Był inicjatorem przygotowywania paczek świątecznych dla radców-seniorów i ich rodzin.
Jolanta Zamolska – OIRP Gdańsk. Nieprzerwanie od 10 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Akcja Społeczna i jak podkreślają wnioskodawcy jej nominacji do nagrody „Kryształowego serca radcy prawnego”, pani mecenas Jolanta Zamolska jest osobą kompetentną a przy tym stosującą najwyższe standardy etyczne. Niebagatelne znaczenie ma jej pełna poszanowania postawa wobec drugiego człowieka. Człowieka, który potrzebuje pomocy.
Edward Chrostek – OIRP Katowice. Jest osobą pracującą na rzecz śląskich pracownikóww. Jego praca jest wysoko oceniana przez związki zawodowe. Edward Chrostek przez większość swojego życia zawodowego czynnie i skutecznie pomagał pro bono świadcząc pomoc prawną w sprawach rodzinnych i prawa pracy.
 Teresa Darska – OIRP Kielce. Mecenas Teresa Darska jest znana w środowisku Stalowej Woli jako osoba udzielająca się społecznie, miedzy innymi jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Wspierania Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych i na rzecz tej jednostki świadczy nieodpłatnie pomoc prawną.
Jacek Strzałka – OIRP Koszalin. Od kilkunastu lat Jacek Strzałka nieprzerwanie w każdy poniedziałek udziela bezpłatnych porad w koszalińskiej parafii najuboższym mieszkańcom tego miasta. W ich imieniu występuje także przed sądami powszechnymi
Magdalena Szepczyńska – OIRP Kraków. Od lat wyróżnia się w pracy na rzecz drugiego czlowieka. Jest kierownikiem Poradni Prawa Mieszkaniowego i Spadkowego, koordynuje pracę 5 prawników i 10 wolontariuszy. Pomaga także w opracowywaniu i bezpłatnej dystrybucji publikacji dotyczących prawa spadkowego i mieszkaniowego
Jan Rybojad – OIRP Lublin. Od wielu lat służy swoją wiedzą i umiejętnościami lubelskiemu społeczeństwu. Jest powszechnie znany na terenie tego województwa. Czynnie uczestniczył w szeregu akcji społecznych organizowanych przez lubelski samorząd radców prawnych.
Paweł Goździński – OIRP Łódź. Dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu i pomocy, potrzebujący otrzymują najwyższej jakości pomoc prawną świadczoną pro bono. W swej pracy w udany sposób łączy wiedzę prawniczą z historyczną pasją- to dzięki mecenasowi Goździńskiemu Prezydent RP przyznał kapitanowi rezerwy Józefowi Głowackiemu (ur. 1915) Złoty Krzyż Zasługi.
Alina Krasnoborska – OIRP Olsztyn. Udziela nieodpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym. Działalność Pani mecenas Aliny Krasnoborskiej zasługuje na uznanie w szczególności dlatego, że jest ono bezinteresowne skierowane do osób najmniej wykształconych, dotkniętych przez los i choroby jednym słowem najbardziej potrzebujących.
Włodzimierz Ostrowski – OIRP Opole. Mówi się o nim, że jego honorarium jest papieskie, czyli za „Bóg zapłać”. Można wiele pisać o jego zaangażowaniu w pomoc potrzebującym, wspieraniu przez lata lokalnych inicjatyw, współpracy z organizacjami społecznymi. Najważniejsze jest jednak jego wielkie serce i bezinteresowność.
Krzysztof Kola – OIRP Poznań. Od lat jest zaangażowany w akcje pro bono na rzecz lokalnej.  Wprowadza w życie ideał obywatela światłego i świadomego swych praw i obowiązków. Zawsze życzliwy i otwarty na drugiego człowieka. Ostatnio z inicjatywy radcy prawnego Krzysztofa Koli, przy poparciu i wsparciu władz poznańskiej, izby zorganizowana została akcja „Paczka świąteczna dla polskich szkół w Wilnie i Rydze”.
Krystyna Domagalska – OIRP Rzeszów  jest ogromnie ceniona za swoją długoletnią, bo ponad 40 letnią pracę, na rzecz potrzebujących. Jest niezwykle prawą, szlachetną osobą niosącą bezinteresowną pomoc dla wszystkich osób, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Od co najmniej 15 lat nieprzerwanie świadczy w Biurze Porad Prawnych w Przemyślu bezpłatną pomoc prawną. Pani mecenas udzieliła już ponad 20 tys. porad i konsultacji prawnych.
Gabriela Grzeszyk – OIRP Szczecin. Jeden z członków założycieli i współorganizatorka Hospicjum domowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Policach. Przez cały czas z wielką pasją i zaangażowaniem uczestniczy w działaniach hospicjum domowego, a także aktywnie działa w akcji promującej budowę hospicjum stacjonarnego.
Wiesława Jurkiewicz- Konieczka – OIRP Toruń. Jak podkreślają jej współpracownicy, pracując zawodowo zawsze znajdowała i znajduje czas na aktywność społeczną.  Jest osobą o wielkim sercu, otwartą i wrażliwą, potrafiącą dostrzec ludzi potrzebujących. Niosąc pomoc nie oczekuje niczego w zamian.
Witold Łakomski – OIRP Wałbrzych. Od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność pro bono Izby. Jego wiedza i doświadczenie są nieocenione w pomocy na rzecz ludzi potrzebujących, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatną pomoc prawnika.
Przemysław Kozdój – OIRP Warszawa. Na uznanie zasługuje jego zaangażowanie w prowadzenie cotygodniowych seminariów, w czasie których konsultowane  są porady prawne przygotowywane przez wolontariuszy. pracuje również na rzecz Fundacji dla osób niezamożnych w punkcie porad prawnych w Halinowie pod Warszawa.
 Wiesława Kusiak – OIRP Wrocław. Jej bezinteresowne zaangażowanie w problemy i sytuację życiową każdego zwracającego się o pomoc jest warte specjalnego podkreślenia – mówią jej współpracownicy. Pani mecenas jest osobą o nieposzlakowanej opinii, dającą swoim zaangażowaniem w pracę na rzecz samorządu wspaniały przykład dla innych radców prawnych i aplikantów radcowskich.