Krajowa Rada Sądownictwa wyraża głębokie zaniepokojenie tym, że Minister Sprawiedliwości w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swojego ustawowego obowiązku niezwłocznego obwieszczania o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, wynikającego z art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, ze zm.).
Rada przypomina, że obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim jest równoznaczne ze wszczęciem procedury obsady tego stanowiska. Wobec bezczynności ministra aktualnie pozostaje nieobsadzonych kilkaset stanowisk sędziowskich, z czego większość w sądach rejonowych, odnotowujących największy wpływ spraw. "To niczym nieuzasadnione zaniechanie ministra ma bezpośredni wpływ na przedłużanie się postępowań w tych sądach, w których pozostają wakujące stanowiska. Negatywne konsekwencje takich działań ministra odczuwają przede wszystkim obywatele, którzy powierzają sądom rozpoznanie swoich spraw i z powodu bezczynności ministra nie mogą liczyć na szybkie ich rozstrzygnięcie". - czytamy w komunikacie KRS.
 

Dowiedz się więcej z książki
Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym [PRZEDSPRZEDAŻ]
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł