28 maja 2007 r. odbył się finał tegorocznej edycji konkursu Verba Legis. Jury przyznało pierwsze miejsce Łukaszowi Słomczyńskiemu, studentowi V roku prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ogólnopolski Konkurs na Esej Prawniczy w Języku Angielskim "Verba Legis" jest organizowany od kilku lat przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz oraz kancelarię Allen & Overy, A. Pędzich spółka komandytowa. Uczestniczą w nim studenci IV i V roku wydziałów prawa i administracji z całej Polski.
Zadaniem uczestników jest napisanie eseju w języku angielskim na jeden z zaproponowanych przez organizatorów tematów. Nadesłane prace ocenia jury, złożone z prawników w kancelarii Allen & Overy. Tegoroczny zwycięzca wybrał temat "Do non-existing shareholders resolutions really exist?".
Projekt zachęca studentów do pogłębiania wiedzy merytorycznej oraz rozwijania umiejętności logicznego myślenia i posługiwania się słowem pisanym. Celem konkursu jest również promowanie studentów, którzy bardzo dobrze władają językiem angielskim.
Zwycięzca będzie miał możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich spółka komandytowa. Otrzymał również cenne nagrody: stypendium naukowe w wysokości 6 000 zł oraz internetowy kurs języka angielskiego prawniczego, ufundowany przez firmę TransLegal. Polskie tłumaczenie fragmentu pracy ukaże się w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz miesięczniku "Edukacja Prawnicza". Wszyscy laureaci konkursu otrzymali ponadto nagrody książkowe.