Prawnicy z kancelarii współtworzącej raport o podziale Telekomunikacji Polskiej mają akcje jej lokalnego, kablowego konkurenta. Kancelaria Grynhoff, Woźny, Maliński doradza m.in. Netii. Na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej współtworzyła raport poświęcony zasadności podziału funkcjonalnego Telekomunikacji Polskiej. Jednocześnie mecenasi Stanisław Grynhoff i Piotr Woźny są akcjonariuszami poznańskiego operatora kablowego Inea świadczącego usługi, takie jak telefonia stacjonarna czy dostęp do Internetu. Dla Inei podział TP byłby na rękę - tak sugeruje Rzeczpospolita.

Agata Stec, reprezentująca kancelarię GWM, informuje, że mecenasi Grynhoff i Woźny mają akcje Inei od 1998 roku. Każdy po 144 sztuk, co daje w sumie około 0,64 proc. kapitału operatora. Otrzymali je tytułem wynagrodzenia za usługi świadczone w związku z rozwojem i integracją wielkopolskich operatorów telewizji kablowej. - Nie inwestuję w żadne inne spółki telekomunikacyjne. Posiadanie przeze mnie akcji spółki Inea uważam za w pełni zgodne z etyką zawodową. W przygotowanych przez kancelarię dla regulatora opracowaniach wątek regulacji operatorów telewizji kablowej nie był poruszany - powiedział Piotr Woźny.

Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Maciej Witucki, Prezes Telekomunikacji Polskiej SA podpisali porozumienie. Kończy to trwający od listopada 2008 roku proces opracowywania nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Zasad, które mają rozwiązać najistotniejsze problemy zgłaszane przez uczestników rynku oraz stworzyć fundamenty dla rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji. Podpisane porozumienie stanowi zobowiązanie Telekomunikacji Polskiej SA do podjęcia szeregu działań mających na celu poprawę współpracy pomiędzy TP a operatorami alternatywnymi, zapewnienie stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także rozwój tego rynku poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną. Spółka wybuduje co najmniej 1,2 miliona łączy szerokopasmowych.

(Źródło: UKE/KW/Rz/GWW)