W wydanej 9 czerwca br. interpretacji ogólnej minister zmienił swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. (PP10-812-802/04/MR/1556PP), zgodnie z którą komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem od wykonywanych przez siebie czynności podatku od towarów i usług. Więcej>>> 

  Adam Bartosiewicz
  VAT. Komentarz 2015>>>