Do prowadzenia systemu ustawa zobowiąże zarówno polskie placówki bankowe, jak i przedstawicielstwa banków zagranicznych. Będzie to realizacją zgłaszanych od dawna przez komorników postulatów dotyczących przyspieszenia wymiany informacji związanych z wykonywaniem zajęć wierzytelności z rachunku bankowego.
Jak wynika z założeń do projektu, wszystkie zawiadomienia komornika sądowego oraz oświadczenia banku będą składane w postaci elektronicznej. System teleinformatyczny realizujący doręczenia elektroniczne pomiędzy komornikiem a bankiem będzie finansowany z opłat użytkujących go podmiotów (koszty dostępu do systemu będą zaliczane do wydatków ponoszonych w toku postępowania egzekucyjnego).
Szczegółowe wymagania dotyczące dostępu do systemu, jego obsługi oraz weryfikacji danych określać ma minister sprawiedliwości.

Monika Sewastianowicz