„W treści przywołanego materiału zawarta została nieprawdziwa, godząca w dobre imię oraz prestiż zawodu komornika, jak również obrażająca i poniżająca w opinii publicznej informacja, jakoby komornicy mieli „łupić” Polaków” – podkreśla KRK – „Zawód komornika sądowego pozostaje niezbędny dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania państwa, a w szczególności jego aparatu sprawiedliwości oraz gospodarki, czego świadomość powinien mieć wydawca i dziennikarze programu informacyjnego. To za sprawą egzekucji sądowej i pracy wykonywanej przez komorników sądowych realizowane są orzeczenia sądowe wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz pokrzywdzonych wierzycieli, którzy słusznie dochodzą swoich roszczeń (pieniężnych i niepieniężnych)” – dodaje.