Informację taką przekazało we wtorek biuro Trybunału, po spotkaniu delagacji Komisji Weneckiej w Trybunale Konstytucyjnym.
- W związku z – wyrażoną godzinę przed wizytą delegacji – prośbą czworga sędziów wybranych przez Sejm VIII kadencji o umożliwienie im udziału w spotkaniu, Prezes TK zapytał przedstawicieli Komisji Weneckiej, czy chcieliby się spotkać z tymi sędziami. Przedstawiciele Komisji Weneckiej odpowiedzieli, że nie widzą takiej potrzeby - czytamy w komunikacie.

Czytaj: Sejm wybrał nowych sędziów TK>>>

We wtorek 9 lutego 2016 r. w Trybunale Konstytucyjnym złożyła wizytę delegacja Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej), przebywająca w Polsce na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych RP. W odpowiedzi na wniosek polskiego rządu o wydanie opinii na temat zmian w prawodawstwie polskim dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, Komisja Wenecka zwróciła się do MSZ z prośbą o umożliwienie odbycia spotkania w Trybunale Konstytucyjnym.

Czytaj: RPO i organizacje pozarządowe przedstawili swoje uwagi Komisji Weneckiej>>

Jak poinformowano, w spotkaniu udział wzięli: Gianni Buquicchio (przewodniczący Komisji), Christoph Grabenwarter, Jean-Claude Scholsem i Schnutz Dürr. Ze strony Trybunału Konstytucyjnego: prezes TK Andrzej Rzepliński i sędziowie sprawozdawcy w sprawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego: Leon Kieres (K 34/15), Piotr Tuleja (K 35/15), Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (U 8/15) i Wiceprezes TK Stanisław Biernat (K 47/15). Spotkaniu przysłuchiwał się Andrzej Misztal, dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ.

Czytaj: Ziobro: mamy kolejny dowód na upolitycznienie prezesa Trybunału>>

Z komunikatu TK wynika, że odpowiedzi na pytania przedstawicieli Komisji Weneckiej, prezes i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przedstawili podstawowe zagadnienia konstytucyjno-ustrojowe i prawne związane z uchwaleniem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 r. i jej kolejnymi nowelizacjami. Delegacja Komisji Weneckiej interesowała się działalnością orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego (w tym zwłaszcza orzeczeniami odnoszącymi się do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r.), trybem jego pracy i zasadami wyboru sędziów TK.

Więcej: Prezes TK: Komisja Wenecka bada sprawę bez żadnych uprzedzeń>>