Liczba kandydatów może jeszcze wzrosnąć. Termin upłynął w poniedziałek ale jak informuje Biuro Krajowej Rady Sądownictwa zgłoszenia można też przesyłać pocztą. W tym przypadku liczy się data stempla pocztowego. Zgodnie z obwieszczeniem prezydenta do objęcia są łącznie 44 wakaty. W Izbie Cywilnej jest siedem wolnych stanowisk, w Karnej - jedno, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 20 , a w Izbie Dyscyplinarnej - 16.

KRS zajmie się opiniowaniem kandydatur we wrześniu, w sierpniu nie ma posiedzeń.

Czytaj: Piebiak: nie ma problemu z wyborem I prezesa SN>>

Najwięcej kandydatów do Izby Dyscyplinarnej

Najwięcej chętnych zgłosiło się do jednej z dwóch nowych izb Sądu Najwyższego - Izby Dyscyplinarnej. O jedno z 16 miejsc ubiega się 85 prawników - sędzia TK, 17 sędziów rejonowych, 9 sędziów okręgowych, 3 sędziów apelacyjnych, 2 z wojewódzkich sądów administracyjnych, 11 prokuratorów, i m.in. 16 radców prawnych, 16 adwokatów i czterech pracowników naukowych.

Izba Dyscyplinarna, która będzie - z udziałem ławników - prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, ma mieć dużą autonomię. Będzie miała specjalny status w SN - nie będze podlegała I prezesowi, obsługiwać ją będzie odrębna kancelaria. Zachętą dla kandydatów mogą być też zarobki - pracujący w niej sędziowie będą otrzymywać wyższe - do nawet 40 proc. - uposażenia.

Zgodnie z przepisami, kierujący nią prezes SN, będzie samodzielnie - bez udziału czy upoważnienia I prezesa SN - dysponował budżetem związanym z funkcjonowaniem Izby. Ponadto bez jego zgody nie będzie można w ramach SN zmniejszyć wydatków na Izbę Dyscyplinarną. Do dnia powołania prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej obowiązki tego prezesa wykonywać ma najstarszy wiekiem sędzia powołany na stanowisko sędziego w tej izbie.

63 kandydatów do m.in. skarg nadzwyczajnych

63 prawników zgłosiło się do orzekania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która ma zajmować się m.in. skargami nadzwyczajnymi. Wśród nich przeważają sędziowie apelacyjni - 10, adwokaci - 11, radcy prawni - 13, pracowni naukowi - 14. Zgłosili się do niej też sędziowie okręgowi - 7 i urzędnicy Prokuratorii Generalnej - 2.

Popularnością cieszy się też Izba Cywilna - na siedem wakatów zgłosiło się 31 kandydatów - radcy prawni - 9, notariusze - 5, sędziowie apelacyjni - 5, okręgowi - 3, rejonowi - 1 i m.in. 3 adwokatów. Na jedno miejsce w Izbie Karnej zgłosiło się sześć osób - prokurator, trzech sędziów okręgowych, jeden rejonowy i jeden adwokat.

Sędziowie, radcy prawni i adwokaci

Z danych KRS wynika, że wśród kandydatów najwięcej jest sędziów - 69, w tym z sądów okręgowych - 22 i rejonowych 23, z sądów apelacyjnych - 18, jeden sędzia TK, i m.in. trzech z wojewódzkich sądów administracyjnych, radców prawnych - 38, adwokatów - 31 i pracowników naukowych - 22.

Nie zmienia się liczba prokuratorów - zgłosiło się ich 12. Wśród kandydatów jest też m.in. 9 notariuszy. 

KRS ujawni listę kandydatów

Rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera poinformował, że KRS ujawni listę kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, bo do tego obligują ją przepisy o dostępie do informacji publicznej. Zapowiedział jednak, że nastąpi to "dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji pod względem formalnym".

Najbliższe posiedzenie KRS jest zaplanowane od 18 września.

Dz.U.2018.5 >>