Komisja Egzaminacyjna do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, ogłasza następujące terminy testów umiejętności na rok 2013:

     - 7 i 8 marca 2013 r. – część pisemna, 15 marca 2013 r. – część ustna,
     - 6 i 7 czerwca 2013 r. – część pisemna, 15 czerwca 2013 r. – część ustna,
     - 5 i 6 września 2013 r. – część pisemna, 20 września 2013 r.- część ustna,
     - 7 i 8 listopada 2013 r. – część pisemna, 30 listopada 2013 r. – część ustna.

Rozpoczęcie testów – godzina 10.00.
Kandydaci składający wnioski o wpis na listę adwokatów w tym trybie winni dołączyć do tych wniosków dokumenty, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej.