W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej KNF przedstawia korzyści płynące z wdrożenia rekomendacji S dotyczącej zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Rekomendacja dotyczy wydłużenia okresu przyjmowanego do obliczania zdolności kredytowej do 30 lat oraz ograniczenia możliwości udzielania kredytu przy małym wkładzie własnym kredytobiorcy.

Komisja zauważa, że niektórzy pośrednicy finansowi, wykorzystując obawy kredytobiorców, zachęcają do brania kredytów hipotecznych przed wejściem w życie rekomendacji. KNF przekonuje, że takie praktyki są niekorzystne dla klientów, ponieważ brak wkładu własnego lub jego mała wysokość oznacza ogromny wzrost zobowiązań. Dodatkowo, jako że tego typu transakcje, są ryzykowne, rosną koszty prowizji bankowych oraz ubezpieczenia.

Komisja podkreśla, że minimalny wkład własny jest międzynarodowym standardem, a wdrażane od 1 stycznia 2014 r. regulacje zabezpieczą interesy kredytobiorców oraz wzmocnią bezpieczeństwo systemu bankowego.