Zdaniem kancelarii do pozwu zbiorowego może się przyłączyć kilkanaście tysięcy osób. Ale na razie jest to tylko kilkunastu poszkodowanych. Ich roszczenia kancelaria oszacowała na blisko 30 tys. zł.
Kredytobiorcy domagają się zwrotu wszystkich składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zapłaconych w latach 2004-09. Chodzi o to, że ci, którzy w tych latach zaciągnęli kredyt hipoteczny jeszcze w Lukas Banku - bank później zmienił nazwę na Credit Agricole - musieli podpisać umowę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
Zaskarżają oni następujący zapis umowy: "Kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia następujących zabezpieczeń kredytu/zabezpieczenia docelowe: Przystąpienie do Generalnej umowy Ubezpieczenia niskiego wkładu kredyt mieszkaniowych w TU Europa SA. Okres ubezpieczenia wynosi 36/60 miesięcy, składka ubezpieczeniowa w kwocie/kwota/ płatna jest z góry za cały okres ubezpieczenia i nie podlega zwrotowi".
W 2009 roku Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że praktyka ubezpieczania niskiego wkładu własnego jest niedozwolona i nakazał ówczesnemu Lukas Bankowi wycofanie się z zapisów, które rażąco naruszają interesy konsumentów.
Więcej: Gazeta Wyborcza>>>