Szczegóły zawiera obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego (M. P. z 2012 r. Poz. 102). Na obsadzenie czekają m.in. stanowiska przy sądzie rejonowym w Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi i Szczecinie.

Wnioski o powołanie kandydaci składają do prezesów właściwych miejscowo sądów apelacyjnych w terminie do 27 marca 2012 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line