Został on zaprezentowany podczas Ogólnopolskiej Konferencji dotyczącej skuteczności egzekucji sądowej, która odbyła się 17 maja, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Opracowanie przygotował dr Lech Kujawski adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, a przedstawił Rafał Fronczek komornik, prezes honorowy KRK. 

Czytaj: Dłużnik komornikowi nadal umyka, skuteczność egzekucji sięga ok. 25 proc.>>

 

Współczynnik opanowania wpływu - 93,6 proc. 

Z raportu wynika, że współczynnik opanowania wpływu spraw przez kancelarie komornicze wyniósł w 2023 r. 93,6 proc., co oznacza, że liczba spraw załatwionych przez komorników ostatecznie była o 6,4 proc. niższa od wpływu spraw. - Wskaźnik opanowania wpływu osiągnięty w ubiegłym roku okazał się o 2,7 proc. wyższy od rezultatu osiągniętego w 2022 r., o 2,4 proc. wyższy od przeciętnej wartości wskaźnika opanowania za lata 2000 - 2023, która wynosiła 91,2 proc. - mówił Fronczek. 

Jak dodał, ponieważ liczba spraw załatwionych była niższa od wpływu - wzrosła liczba spraw pozostałych, które zostały do dalszej egzekucji, wzrost ten wyniósł 3,6 proc. - Mediana wpływu w 2003 r. wyniosła 2295 spraw - co oznacza, że połowa kancelarii miała wpływ mniejszy lub równy, w 2023 r. blisko 70 proc. kancelarii mieściło się w tym przedziale. Kancelarie są wyraźnie mniejsze niż przed kilkunastu laty, co potęgowane jest mniejszym wpływem. Powodem takiego stanu jest oczywiście spadająca liczba spraw oraz wzrost liczby kancelarii komorniczych na przestrzeni ostatnich 20 lat - mówi komornik Fronczek.

Z raportu wynika również, że przeciętnie najmniejsze kancelarie były umiejscowione w izbie rzeszowskiej, największe - na podstawie przeciętnego wpływu - przypadały na izbę gdańską. 

Czytaj: Komornik jak sąd? Od lipca sprawdzi dopuszczalność drogi sądowej>>

 

57 proc. kancelarii ze spadkiem spraw

W 2023 r. w 34 proc. kancelarii komorniczych zaobserwowano wzrost wpływu spraw w porównaniu z 2022 r; w tych kancelariach mediana wzrostu wpływu wyniosła 308, średni wpływ - 2239 spraw. W aż 57 proc. kancelarii zaobserwowano natomiast spadek wpływu - mediana spadku wyniosła 302 sprawy, średni spadek 482. W tych kancelariach wpływ mierzony średnią arytmetyczną wyniósł 1827 spraw. 

Aż 20 proc. kancelarii miało 2-3 tys. spraw, aż 98 proc. kancelarii do 5 tys. spraw, wpływ powyżej 5 tys. spraw - 3 proc.

Czytaj też w LEX: Podstawowe błędy przy wypełnianiu wniosków egzekucyjnych >

A jak sytuacja wyglądało z największymi kancelariami? W 2006 r. 10 proc. największych kancelarii miało udział w ogólnym wpływie spraw ponad 20 proc., w 2015 - 10 proc. największych kancelarii dzierżyło 65 proc. ogólnego wpływu, w 2023 r. do 10 proc. największych kancelarii wpłynęło 26 proc. wszystkich spraw. 86 proc. były to sprawy pochodzące z rewiru, a nie z wyboru. 

Polecamy też szkolenia online w LEX: 

Zbieg zabezpieczeń i egzekucji – zmiany od 25 marca 2024 r. >

Upadłość konsumencka w KRZ - najczęstsze problemy >