Łukasz Jankowski specjalizuje się w prawie energetycznym, w tym w zakresie aspektów regulacyjnych oraz w zagadnieniach prawa konkurencji dotyczących tego rynku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z tego sektora, które zdobywał między innymi jako dyrektor zespołu obsługi prawnej w RWE Polska. Uczestniczył również w licznych postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym.

Jakub Kasnowski doświadczenie w zakresie prawa energetycznego zdobywał w warszawskich kancelariach prawnych oraz w Urzędzie Regulacji Energetyki.

"Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę prawną, niezależnie od branży czy sektora, w którym działa dane przedsiębiorstwo. Polski sektor energetyczny to niezwykle wymagająca i szybko ewoluująca branża, która w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija. W odpowiedzi na wymagania rynku i naszych klientów, podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu praktyki prawa energetycznego, dzięki czemu jeszcze lepiej wykorzystamy potencjał wynikający ze współpracy z silną praktyką Eversheds w tej dziedzinie" – mówi Krzysztof Wierzbowski, Partner Zarządzający w kancelarii Wierzbowski Eversheds. "Jesteśmy przekonani, że doskonała znajomość specyfiki branży energetycznej, a także doświadczenie zespołu w postępowaniach regulacyjnych, przełożą się na ugruntowanie naszej pozycji w tym obszarze" – dodaje Krzysztof Wierzbowski.