Jak informuje kancelaria, CallPage jest innowacyjnym produktem wspierającym dla branży e-commerce, umożliwiającym automatyczne połączenie telefoniczne z konsultantem sklepu internetowego przy użyciu widgetu pojawiającego się w przeglądarce. CallPage już obecnie jest dostępny w ok. 70 krajach na świecie, a jego wykorzystanie pozwala na zwiększenie od 30 do 125 proc. leadów sprzedażowych ze strony internetowej.

Z informacji wynika, że finansowanie rundy A udzielone CallPage odbyło się w formie objęcia i nabycia udziałów przez nowych inwestorów: TDJ-Pitango Ventures Holding S.à r.l. jako lead investora oraz Innovation Nest II SCSp i Market One Capital SCSp jako koinwestorów.

Doradztwo K&L Gates polegało na kompleksowym wsparciu prawnym Innovation Nest w procesie negocjowania warunków i zawierania umowy inwestycyjnej dotyczącej finansowania oraz umowy przedwstępnej nabycia udziałów od bValue Unicorns spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
W skład zespołu prawników kancelarii K&L Gates zaangażowanego w realizację projektu weszli Michał Petz (Of Counsel), Piotr Moskała (Associate) oraz Wanda Kudrycka (Associate).