Jak podkreśla kancelaria, jego praktyka obejmuje także doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia, negocjowanie umów z bankami oraz instytucjami finansowymi oraz reprezentowanie klientów przed organami regulacyjnymi i w postępowaniach arbitrażowych.

Dr Zbigniew Marek Czarny jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Law Society of England and Wales w Londynie.
W KKLW dr Czarny wzmocni zespół odpowiedzialny za finansowanie projektów, w tym przede wszystkim projektów inwestycyjnych w sektorze infrastruktury.

Kancelaria KKLW świadczy usługi z zakresu doradztwa prawnego obejmujące inwestycje infrastrukturalne, partnerstwo publiczno-prywatne, nieruchomości i kontrakty budowlane, zamówienia publiczne, fuzje i przejęcia oraz rynki kapitałowe. Doradza klientom z sektora nieruchomości i budownictwa, energetyki, bankowości i finansów oraz sportu.
 


Masz małą kancelarię radcowską? Sprawdź naszą ofertę na specjalne pakiety LEX
Kompletna baza prawa, orzeczeń i piśmiennictwa
Moduły komentarzy, monografii i procedur
Specjalna oferta cenowa
Elastyczne pakiety
Szkolenie