PFR oraz PZU podpisały umowę z UniCredit dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Struktura transakcji przewiduje bezpośrednie nabycie przez PFR pakietu 12,8% akcji Banku Pekao w dwóch transzach za łączną kwotę 4,1 mld złotych oraz pośrednie nabycie przez PZU pakietu 20% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 6,5 mld złotych.

Ponadto, zgodnie z założeniami, Bank Pekao może nabyć od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion, w związku z czym stałby się wyłącznym właścicielem powyższych spółek zależnych.

W ramach transakcji kancelaria Gide świadczyła usługi na rzecz PFR, działającego jako strategiczny partner finansowy wspierający PZU w realizacji strategii stworzenia silnej polskiej grupy bankowej o dużym potencjale wzrostu. Zespół kancelarii Gide doradzał w zakresie negocjowania umowy sprzedaży 32,8% akcji Banku Pekao przez UniCredit oraz pozostałej dokumentacji związanej z transakcją.

Po stronie kancelarii Gide pracami nad transakcją kierowali partnerzy Dariusz Tokarczuk i Mateusz Chmielewski. W skład zespołu transakcyjnego wchodziły także Dorota Jenerowicz i Olga Czyżycka.

"Mamy ogromną satysfakcję, że nasze doświadczenie i kompetencje zostały docenione i że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnej dla polskiego sektora finansowego transakcji, przyczyniającej się do wzmocnienia stabilności finansowej polskiej gospodarki i tworzącej nowe perspektywy dla jej rozwoju" – komentuje Dariusz Tokarczuk, partner w kancelarii Gide, kierujący Departamentem Fuzji i Przejęć.

"Jest to niewątpliwie jedna z największych i najistotniejszych transakcji przeprowadzonych w ostatnich latach w polskim sektorze bankowym. Cieszymy się, że doświadczenie naszego zespołu przyczyniło się do pomyślnego zakończenia tego jakże ważnego etapu transakcji" – dodaje Mateusz Chmielewski, partner w kancelarii Gide, kierujący Departamentem Rynków Kapitałowych.

Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz
Barbara Bajor, Anna Zalcewicz (red. naukowy)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł