Dzisiaj, tj. 31 lipca br. Jerzy Owsiak stanął przed sądem. Sąd Rejonowy we Wrocławiu umorzył postępowanie w sprawie wykroczenia obrazy morlaności polegającego na użyciu wulgarnego słowa.

W przekonaniu prawników kancelarii, każdy przekaz artystyczny korzystać powinien z szerszej ochrony wolności wypowiedzi. W równym stopniu dla wszystkich występujących publicznie artystów – i nie może być ograniczany i cenzurowany według subiektywnych kryteriów. A wolność wypowiedzi obejmuje również prawo do odbierania sztuki w formie nieocenzurowanej.

Dlatego Dentons, działając pro bono, zdecydował się udzielić wsparcia i doradztwa prawnego Jerzemu Owsiakowi w sprawie, która dotyczy w istocie wolności artystycznego wyrazu tj. publicznego użycia przez Jerzego Owsiaka – w formule cytatu – wyrażeń niecenzuralnych.

Sprawa dotyczy spotkania Jerzego Owsiaka z czytelnikami jego najnowszej książki i cytowanych przez niego fragmentów. - Twierdzimy, że słowa Jerzego Owsiaka powinny być traktowane jako części artystycznego występu a publiczne wykonanie utworu przez artystę podlegać powinno szerszej ochronie wolności wypowiedzi. Ocena takich wypowiedzi według kryteriów obyczajowych nie powinna być zaś rolą sądów, gdyż rodzi to ryzyko cenzury - uważa Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarządzający Dentons w Polsce ( na zdjęciu).

„W słynnej mowie Heinricha Bölla z 1966 r. o wolności sztuki, w której noblista zastanawiał się nad relacją pomiędzy wolnością sztuki a reakcją władzy publicznej, wskazywał on, że ‘żadne państwo, żadne miasto, żadne społeczeństwo nie może definiować, czym jest wolność, gdyż jest to stan naturalny’.

- Kierując się tym przesłaniem chcemy opowiedzieć się po stronie wolności słowa w przekazie artystycznym oraz wolności nas wszystkich do otrzymywania informacji, przekazu i odbierania sztuki w formie nieocenzurowanej.” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski.