Stworzone zostały również stanowiska zastępcy prokuratora generalnego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji oraz zastępcy prokuratora generalnego ds. wojskowych.

Rząd: już łączymy prokuraturę z ministerstwem>>

Prokuratury Regionalne powstałe na miejsce prokuratur apelacyjnych staną się wyspecjalizowanymi centrami prokuratury, zwalczającymi najpoważniejszą przestępczość finansową i skarbową oraz skierowaną przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, a nadzór służbowy przybierze formułę doradczo - konsultacyjną. W prokuraturach okręgowych powstaną wydziały właściwe w sprawach ścigania poważnej przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej.

Czytaj: Zbigniew Ziobro zapowiada analizowanie poszczególnych śledztw>>

Zniesione zostaną wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okręgowe i wojskowe prokuratury garnizonowe, które staną się częścią prokuratury powszechnej.
Zostanie stworzone stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, utworzony będzie Departament do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej oraz odpowiednio wydziały i działy do spraw wojskowych na poziomie prokuratur okręgowych i rejonowych. W tych jednostkach prokuratury powszechnej prokuratorami będą mogli być zarówno prokuratorzy cywilni, jak i żołnierze zawodowi. Prokuratorzy wojskowi będą również prowadzić postępowania w sprawach powszechnych.

Tekst ustawy z 28 stycznia 2016 r.>>>

Ustawa zakłada także likwidację kadencyjności oraz likwidację Krajowej Rady Prokuratury.

Na szczeblu Prokuratury Krajowej zostanie utworzony Wydział Spraw Wewnętrznych, w którym będą prowadzone postępowania przygotowawcze w sprawach najpoważniejszych czynów przestępczych popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów, co pozwoli na ujednolicenie praktyki ścigania i karania w tych bulwersujących opinię publiczną sprawach. Zgodnie z przepisami nowej ustawy oświadczenia majątkowe prokuratorów z zasady będą jawne.

Postępowanie dyscyplinarne będzie jawne, co ma zapewnić transparentność działania prokuratorów wobec opinii publicznej.

Czytaj: Andrzej Seremet żegna się z prokuraturą>>