W dniu 18 marca 2015 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o radcach prawnych. Tekst jednolity został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP w dniu 10 kwietnia 2015 r. pod pozycją 507.

Ujednolicony tekst ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 993), ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1778) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 18 marca 2015 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,