Zmiany wprowadziło rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. poz. 791). Upraszcza ono sposób wnoszenia opłat za wyszukiwanie danych w CIKW. Resort sprawiedliwości uznał, że wystarczające jest, by komornik lub inny podmiot uprawniony do wyszukiwania informacji w bazie płacił zbiorczo - do siódmego dnia każdego miesiąca - za wszystkie wyszukania, jakich dokonał w bazie. Ministerstwo zwróciło uwagę, że obowiązek każdorazowego wnoszenia opłaty przy składaniu wniosku do CIKW tylko niepotrzebnie wydłużałby całą procedurę.