Sąd Polubowny Prokuratorii Generalnej jest właściwy do rozpoznawania sporów w sprawach między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem SP  lub państwowych osób prawnych. Tym samym tylko wskazane kategorie podmiotów mogą być stroną w postępowaniu.
W Sądzie Polubownym toczy się już pierwsza sprawa w trybie mediacji między podmiotami z sektora publicznego. Jakiego sporu dotyczy, i kto jest stroną - przedstawiciele Prokuratorii milczą, powołując się na zasadę poufności. Wiadomo tylko, że konflikt opiewa na kilka milionów złotych, a mediatorem jest jeden z pracowników Prokuratorii.
- Rozmowy, jakie prowadzimy z zainteresowanymi stronami wskazują, że w roku 2018 będą kolejne - zapewnia naczelnik  Piotr Nowak i dodaje, że początki są zawsze trudne.
Przykładem może być choćby Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, któremu nie dawano żadnych szans rozwoju. Tymczasem w 2016 r. wszczął 780 postępowań, z czego 50 proc. toczy się między bankami a ich klientami.

Czytaj też>> Zmieniona Prokuratoria Generalna zastąpi państwo polskie przed m.in. sądami


W celu rozpropagowanie idei mediacji, Prokuratoria organizuje 5 stycznia br.  Pierwszy Polubowny Salon Dyskusyjny, pt. „Efektywne rozwiązywanie sporów z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych”, który odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Konferencja odbędzie się pod patronatem Prezesa Prokuratorii Generalnej RP prof. Leszka Boska oraz Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Sędzi Joanny Bitner.
Uczestniczyc w dyskusji będą m.in.  dr hab. Marcin Krajewski, prezes Sądu Polubownego PG,  SSO Monika Pawłowska, XXVI Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie, prof. Gertruda Uścińska Prezes ZUS, Rafał Milczarski Prezes Zarządu PLL LOT, Radosław Bedyński Dyrektor Biura Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA a także -  Jakub Sewerynik, radca prawny, mediator .