Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest znaczenie wczesnej więzi między dzieckiem a opiekunem - więzi, która może zapobiec krzywdzeniu. Organizatorami konferencji są Fundacja Dzieci Niczyje, Prezydent m. st. Warszawy oraz Zakład Zdrowia Publicznego WUM.

- Pierwsze trzy lata życia człowieka są fundamentem, na którym buduje się niemal całą jego przyszłość. Dziecko, które w tym szczególnym okresie będzie kochane i zadbane, w dobrej i bliskiej relacji ze swoimi rodzicami, ma duże szanse wyrosnąć na spełnioną i zdrową osobę - w wymiarze psychicznym, fizycznym i społecznym. To także szczególny czas dla rodziców - wraz z przyjściem dziecka na świat, wiele w ich życiu ulega zmianie, a nie zawsze czują się przygotowani do podjęcia nowej roli. Uważamy, że bardzo potrzebna jest inwestycja we wsparcie młodych matek i ojców - aby mogli mądrze i bezpiecznie towarzyszyć dzieciom w ich rozwoju - mówi dr Monika Sajkowska, dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.
Tegoroczna konferencja zgromadzi ok. 400 profesjonalistów działających na rzecz dziecka i rodziny, m.in. lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów i policjantów. Będą oni uczestniczyć w wykładach i warsztatach prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów, m.in. światowego eksperta problematyki więzi między dziećmi a rodzicami - dra K.H. Brischa.
W czasie konferencji zostanie także już po raz drugi wręczona Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman - przyznawana za wybitne osiągniecia w zakresie działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym.
Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia, Polskie Towarzystwo Pediatryczne - Oddział Warszawski, Naczelna Izba Lekarska oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Patronat medialny objęły miesięczniki "Rynek Zdrowia" i "Medycyna Praktyczna".
Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji oraz instrukcja rejestracji znajdują się na stronie www.dobryrodzic.fdn.pl.
Konferencja odbędzie się 11 maja w Centrum Dydaktycznym WUM w Warszawie.