W skład komisji wchodzą:

1) Iwona Palka – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach - przewodnicząca komisji egzaminacyjnej;

2) Alina Galica – prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieliczce delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – sekretarz komisji egzaminacyjnej;

3) Joanna Górska – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, specjalista z zakresu prawa karnego;

4) Alfred Tuczek – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi, specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach nieletnich;

5) Jerzy Krawczuk – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, specjalista z zakresu prawa gospodarczego;

6) Bożena Kiecol – prokurator Prokuratury Generalnej, specjalista z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, elementów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz postępowania cywilnego;

7) Anita Woźniak-Rzążewska – prokurator Prokuratury Generalnej, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego;

8) Jan Wojtasik – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu w stanie spoczynku, specjalista z zakresu kryminalistyki, psychiatrii i psychologii sądowej oraz medycyny sądowej;

9) Andrzej Milewski – prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy – wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu zagadnień konstytucyjnych oraz zagadnień ustrojowych dotyczących prokuratury i innych organów ochrony prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, prawa Unii Europejskiej oraz problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka;

10) Jerzy Biederman – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury.

Komisja egzaminacyjna jest właściwa również do przeprowadzenia ponownego egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,


Czytaj:
Wyznaczono termin egzaminu prokuratorskiego w 2015 r.>>>

  LEX dla Aplikanta Plus>>>