Zdaniem  zarządu Stowarzyszenia rozwiązanie takie jest sprzeczne z Konstytucją, bowiem prowadzi ono do nieuzasadnionego uprzywilejowania określonej grupy aplikantów. - Godzi ono też w konstytucyjną zasadę państwa prawa, której istotnym elementem jest pewność prawa. Podważa również zaufanie do sędziów obecnie orzekających, którzy w zdecydowanej większości ukończyli poprzedni model aplikacji, przedstawiany obecnie jako ułomny- czytamy w uchwale.
Wewdług jej autorów, ujawnienie planowanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz natychmiastowa zapowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości wniesienia w odpowiednim zakresie autopoprawki do złożonego projektu pokazuje, że prace nad ustawą ustrojową sądownictwa prowadzone są chaotycznie, bez spójnej wizji. 
-
 Ponawiamy więc zgłaszany przez nas wielokrotnie postulat zwołania okrągłego stołu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości, którego celem będzie opracowanie projektu konstytucji sądów - oświadcza zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" .

Czytaj także:
Trzy roczniki aplikantów bez szans na urząd sędziego
MS: asystent może zostać sędzią, ale nie po 2 latach