Według szacunków PAIiIZ, napływ BIZ w 2008 r. może wynieść między 10 a 12 mld EUR. Inwestycje typu greenfield, czyli obsługiwane przez Agencję powinny pozostać na niezmienionym poziomie. Według prognoz Deutsche Bank i Economist Intelligence Unit, napływ inwestycji w tym roku może być niższy niż w poprzednim, ale w kolejnych latach powinien wzrosnąć. To dobra wiadomość dla prawników, którzy na bieżąco negatywnie oceniają efekty kryzysu finansowego. Trwa badanie WK index, w którym prawnicy odpowiadają, m.in. na pytanie o skutki kryzysu dla inwestycji swoich klientów polskich i zagranicznych.

Osłabienie gospodarcze może zmienić strukturę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Obecnie dominują projekty z sektora produkcyjnego, a przedsięwzięcia z sektora usług stanowią ok. 20% napływających inwestycji, podczas gdy w UE 60% BIZ to projekty usługowe. Według szacunków PAIiIZ, w najbliższych latach proporcje napływu inwestycji do Polski zbliżą się do europejskich. Spodziewany jest spadek projektów z sektorów proeksportowych, czyli motoryzacyjnego, elektronicznego i AGD, a wzrost z obszaru BPO, shared service centers i R&D. Dzieje się tak, ponieważ w Polsce zmienia się struktura gospodarki. Ponadto kryzys finansowy wpłynie na spadek popytu na produkty, których sprzedaż w znacznym stopniu finansowana jest kredytem konsumpcyjnym.

Prognozy Deutsche Bank wskazują, że BIZ w 2009 roku w Europie będzie niższy niż w 2008. Jedynie Węgry mogą spodziewać się zwiększenia inwestycji zagranicznych z przewidywanych 6,4 mld USD w bieżącym, do 7 mld USD w przyszłym roku. Economist Intelligence Unit szacuje niewielki wzrost BIZ w Estonii (z 1,3 w 2008 do 1,4 mld USD w 2009 r.), Litwie (z 1,1 do 1,2 mld USD), Rumunii (z 7,2 do 7,3 mld USD) i na Węgrzech (2,0 do 2,2 mld USD). Obie prognozy przewidują wzrost napływu BIZ do Polski. Według Deutsche Banku, w 2008 roku wyniesie on 19, a w 2009 – 21,5 mld USD. EIU szacuje, ze w bieżącym roku napłynie do Polski 12, a w przyszłym – 12,6 mld USD.

(Źródło: PAIiIZ/KW)