Konkurs ma na celu wyłonienie kancelarii prawnej prowadzącej innowacyjne działania, produkty lub komunikację zewnętrzną.

Innowacyjność kancelarii może mieć miejsce na następujących polach:

  • zarządzanie kancelarią,
  • sektor IT,
  • sektor HR,
  • komunikacja z klientami,
  • komunikacja zewnętrzną,
  • zarządzanie potencjałem intelektualnym,
  • nowe metody pracy prawniczej,
  • sektor szkoleń.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 8 lipca 2011 roku, wtedy też zostaną wręczone nagrody.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wystartować w nim kancelarie radców prawnych oraz  kancelarie prawne z przeważającą liczbą radców prawnych.

Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą aplikacji dostępnej na stronie http://kirp.pl/Innowacyjna-kancelaria/Innowacyjna-Kancelaria-2011 . Tam też znajduje się regulamin konkursu.