Także w czwartek odbyło się ostatnie plenarne posiedzenie Komisji w trakcie trzeciej 4-letniej kadencji, która właśnie dobiega końca. - Działalność Komisji ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania wysokiej jakości legislacji w dziedzinie prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego oraz dla wykonania zadań wynikających z potrzeby harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim w tym obszarze - powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski wręczając odznaczenie prof. Radwańskiemu. - Kierowanie przez Pana pracami Komisji Kodyfikacyjnej była gwarancją najwyższej jakości legislacji w zakresie prawa cywilnego. Pański autorytet jest niezmiennie uznawany przez kolejnych ministrów sprawiedliwości, którzy sprawowali tę funkcję w okresie minionych 13 lat funkcjonowania Komisji - dodał Krzysztof Kwiatkowski.
W zakresie prawa handlowego najważniejszym efektem prac Komisji są Kodeks spółek handlowych oraz ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze. Niemniej ważne jest dokonanie głębokich zmian w Kodeksie cywilnym, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także wydanie szeregu ustaw pozakodeksowych dotyczących prawa cywilnego, w szczególności - z zakresu ochrony konsumenta. - Przygotowane przez Komisję projekty, które zostały wniesione do Sejmu jako przedłożenia rządowe przyczyniły się do modernizacji prawa cywilnego, przystosowania go do nowych realiów społeczno-gospodarczych i wreszcie stanowiły wypełnienie zobowiązań implementacyjnych związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej - powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski.

Działalności prof. Zbigniewa Radwańskiego w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego stanowi kontynuację jego wcześniejszego zaangażowania w działalność legislacyjną. W latach 1989-1993, z powołania premiera Tadeusza Mazowieckiego, przewodniczył Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Również jako Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk służył tej instytucji swą wiedzą i doświadczeniem prawniczym, przyczyniając się znacząco do opracowania ustawy o Polskiej Akademii Nauk.