W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Hernand stwierdza też, że chciałby, żeby prokurator generalny miał taką samodzielność, żeby wspomagał prokuratorów z pierwszej linii w sposób otwarty i transparenty. - Jestem przeciwny odbieraniu spraw prokuratorom i przydzielaniu ich innym. Prokurator, który prowadzi postępowania, powinien mieć świadomość, że jego szef wie, jakie ma on trudności, i go wesprze, a nie poszuka zmiennika - mówi.
Kadndydat na prokuratora gneralengo chwali rozdział prokuratury od resortu sprawiedliwości. - Pokazał on, że prokurator generalny może być skutecznym strażnikiem praw i wolności obywatelskich. Mając na uwadze dostrzeżoną na zewnątrz niezależność prokuratora generalnego i podległych mu prokuratorów w wykonywaniu ustawowych zadań, uważam rozdział tych funkcji za wartość dodaną przemawiającą za jego utrzymaniem - mówi Robert Hernand. Więcej>>> 

Lidia Mazowiecka
Prokuratura w Polsce (1918-2014)>>>