W pierwszych dniach września 2010 r. zakończony został etap organizacyjny akcji "Grupa na Bank", w czasie którego odbyły się spotkania z osobami określanymi potocznie mianem "nabici w mBank" oraz przeprowadzona została analiza przedstawionych przez te osoby dokumentów.
W wyniku tych działań powstała grupa osób - klientów mBanku i MultiBanku, która jest zdecydowana wystąpić przeciwko bankowi z tzw. pozwem zbiorowym w trybie Ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która weszła w życie dnia 19 lipca 2010 r.
Zgodnie z tą ustawą grupa taka musi być reprezentowana przez jedną osobę. Po analizie sytuacji konsumentów - klientów mBanku i Multibanku, funkcję reprezentanta grupy zgodziła się pełnić pani Małgorzata Rothert - Miejski Rzecznik Konsumentów w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
Pomiędzy panią Rzecznik a kancelarią Wierzbowski Eversheds została zawarta stosowna umowa, regulująca zasady współpracy w związku z planowanym postępowaniem grupowym. Pani Rzecznik, jako Reprezentant, upoważniła kancelarię Wierzbowski Eversheds do prowadzenia sprawy w imieniu grupy.
W skład "Grupy na Bank" mogą wejść osoby, które podpisały z mBankiem lub MultiBankiem umowy o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, określane powszechnie jako umowy z tzw. "starego portfela". Gdy Grupa osiągnie odpowiednią liczebność, kancelaria wystąpi przeciwko BRE Bank S.A. z tzw. pozwem zbiorowym.
Na dzień 6 września 2010 r. do kancelarii wpłynęło 16 pierwszych oświadczeń o przystąpieniu do grupy. Kancelaria przygotowała założenia strategii postępowania, które zostaną przekazane członkom grupy na spotkaniu w dniu 1 grudnia 2010 r.
Szczegóły projektu są dostępne pod adresami: www.eversheds.pl oraz www.grupanabank.pl.