Na podstawie wchodzącej w życie 25 sierpnia br. ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. nr 143, poz. 963), wojewoda jedną decyzją wskaże, gdzie należy zbudować wały przeciwpowodziowe, wywłaszczy właścicieli gruntów i zatwierdzi projekt budowlany.
Rozwiązania przyjete w tej regulacji są wzorowane na specjalnej ustawie drogowej, w której przypadku decyzje o wywłaszczeniu także podejmują władze województwa.
Stosowanie tych przepisów spodowuje, że n
iemal natychmiast będzie mogła ruszyć potrzebna inwestycja przeciwpowodziowa. Wywłaszczeni w ten sposób będą mogli liczyć podobnie jak obecnie na odszkodowanie za przejęte grunty, ale podobnie jak w przypadku specustawy drogowej, będzie ono ustalane później w osobnym postępowaniu.