Warszawskie i brukselskie biura kancelarii Gide Loyrette Nouel reprezentowały Firmę Chemiczną Dwory SA w postępowaniu przed Komisją Europejską. KE nałożyła łączne kary w gigantycznej wysokości 519 mln euro na kilku europejskich producentów chemikaliów za naruszenie traktatu WE przez uzgadnianie cen docelowych, podział rynku oraz wymianę poufnych informacji handlowych. Spółka Dwory, której m.in. dotyczyło dochodzenie Komisji, została jednak oczyszczona z zarzutów naruszania zasad konkurencji i udziału w kartelu. Komisja uznała, iż nie ma dowodów na jakikolwiek udział przedstawicieli spółki w nielegalnych porozumieniach zawieranych na wspólnotowym rynku. W Warszawie sprawę prowadzili Robert Jędrzejczyk, partner w kancelarii, oraz Agnieszka Łupińska odpowiedzialna za departament konkurencji i prawa wspólnotowego.

(Źródło: KW/GLN/Rz)

www.gide.com