Jak przypomina GIODO, ten akt prawny, który w polskim porządku prawnym będzie stosowany bezpośrednio od 25 maja 2018 r., znacząco zmieni dotychczasowe podejście do ochrony danych, administratorów danych w większym niż dotąd stopniu czyniąc podmiotami odpowiedzialnymi za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.
- Oznacza to, iż muszą oni dokonać szczegółowej weryfikacji stosowanych dotychczas rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych i w wielu przypadkach je zmodyfikować. Jednocześnie muszą być przygotowani na właściwą realizację zwiększonych praw osób, których dane dotyczą – czytamy w „rocznicowym” oświadczeniu Biura GIODO.

Na rok przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował zestaw pytań, który ma pomóc administratorom danych w ocenie stanu ich przygotowania do stosowania nowego prawa. Jest on dostępny na stronie internetowej GIODO pod tym linkiem:
http://giodo.gov.pl/1520281/id_art/9993/j/pl>>

Jak podkreśla Biuro GIODO, ten zestaw pytań jest wskazaniem najważniejszych zagadnień i obszarów, w których następować będą znaczące zmiany.
Począwszy od jutra, każdego dnia przy kolejnym pytaniu dodawane będą wyjaśnienia, które mogą być pomocne w dokonywaniu analizy.