W odpowiedzi rzecznikowi I prezes SN Stanisław Dąbrowski zaprzeczył, że ma miejsce „sytuacja, w której orzeczenia SN (odmiennie niż orzeczenia NSA) są dostępne tylko odpłatnie w wielkich prawniczych systemach wyszukiwawczych”.
Fundacja „e-Państwo”, od wiosny 2010 r. kierowała do Sądu Najwyższego liczne wystąpienia, mające, służyć zapewnieniu obywatelom szerszego dostępu do orzecznictwa Sądu Najwyższego. Każdorazowo Sąd Najwyższy udzielał jej odpowiedzi, w tym niekiedy w formie aktu administracyjnego, który podlegał kontroli sądów administracyjnych. I prezes wyjaśnia Rzecznik Praw Obywatelskich, iż aktualnie pod adresem internetowym http://pub.sn.pl.orzeczenia.nsf istnieje możliwość uzyskania bezpośredniego dostępu do orzeczeń Sądu Najwyższego w ramach - ogólnodostępnej - bazy orzeczeń pt.: „SUPREMUS - Z orzecznictwa Sądu Najwyższego”. Zawarta jest tam dodatkowo informacja, że orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń SUPREMUS są udostępniane przez odpowiedni referat SN. Do wskazanej elektronicznej bazy orzeczeń istnieje także dostęp przez główną stronę internetową Sądu Najwyższego pod adresem: www.sn.pl, a następnie przez kolejne zakładki.
W opisanej sprawie zapadł tez wyrok NSA, w którym stwierdzono, iż jeśli umowa dotyczy wydatków, pieniędzy publicznych czy publicznego majątku, to stanowi informację publiczną. I prezes SN ma obowiązek zbadać, czy nie zachodzi któraś z sytuacji uzasadniających odmowę udzielenia informacji (sygnatura akt I OSK 903/12).
 

Źródło: SN