W tym celu wysłali do prezydenta Andrzeja Dudy list z propozycja współpracy.  Poinformowali oni, że do współpracy na Forum sędziowie zostali delegowani uchwałami zebrań sędziów większości sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, tworząc reprezentatywną dla środowiska sędziowskiego grupę, która chce wziąć udział w debacie na temat reformy sądownictwa w naszym kraju.

W liście czytamy: "Tak samo jak Panu Prezydentowi, środowisku sędziowskiemu bliskie jest należyte ukształtowanie systemu wymiaru sprawiedliwości, który z jednej strony będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom społecznym, z drugiej strony zaś uwzględni konstytucyjne zasady : prawo obywateli do sądu, trójpodziału i równowagi władz, niezawisłości sędziowskiej i nieusuwalności sędziów. Jesteśmy świadomi, że praca sędziego jest służbą na rzecz obywateli, która powinna być wykonywana wedle najwyższych standardów wiedzy i kultury prawniczej, przy jednoczesnym normatywnym zagwarantowaniu stabilności i pewności warunków jej pełnienia, a także respektowania wartości określonych w Konstytucji."