Władze samorządu adwokackiego uważają, że opinie sędziów potwierdzają ich pogląd na zanikanie sztuki krasomówczej wśród  młodego pokolenia i konieczność weryfikowania tych umiejętności podczas egzaminu - infromuje "Rzeczpospolita".

Więcej>>