Ministerstwo Sprawiedliwości znowelizowało rozporządzenie regulujące sposób przeprowadzania egzaminu notarialnego, a także na stronie internetowej resortu umieściło testową wersję programu komputerowego do zdawania tego sprawdzianu. Podało także wymagania dla sprzętu.

Końcowy sprawdzian kwalifikacji przyszłego notariusza trwa trzy dni. W pierwszym zdający rozwiązują składający się ze 100 pytań test z wiedzy prawniczej, na co mają 100 minut. W drugim dniu opracowują projekt aktu notarialnego oraz opinii prawnej. Czas na przygotowanie tych dwóch dokumentów ma wynosić 480 zamiast 360 minut. Z czterech do sześciu godzin przedłużono czas na sporządzenie w trzecim dniu  kolejnego projektu aktu notarialnego.

Doświadczenia z poprzednich lat, opinie członków komisji egzaminacyjnych oraz postulaty aplikantów wskazują, że czas egzaminu w drugim i trzecim dniu jest zbyt krótki uzasadnia MS. Podkreśla, iż w ubiegłych latach stany faktyczne, na podstawie których kandydaci na notariuszy musieli sporządzić prace egzaminacyjne, były rozbudowane i skomplikowane.

Rozporządzenie ma obowiązywać jeszcze w trakcie tegorocznego egzaminu notarialnego, który odbędzie się od 7 do 9 września. Zdawać go będzie ok. 400 osób.

Krajowa Rada Notarialna nie zgłosiła sprzeciwu wobec projektu wydłużenia czasu trwania egzaminu. Notarialny egzamin zostanie przeprowadzony z możliwością wykorzystania przez zdających własnych laptopów.